سخن مدیر:
تفاوت‌های Wimax و Wi-Fi

تفاوت‌های Wimax و Wi-Fi

13 تیر 89

استاندارد سیستم وایکمس و وای‌فای، هر دو از طریق سازمان بین‌المللی IEEE انجام شده است و جنس هر دوی امواج از جنس الکترومغناطیسی هستند، با این تفاوت که استاندارد وای‌فای ۸۰۲.۱۱a ، ۸۰۲.۱۱b و به تازگی ۸۰۲.۱۱g بوده ولی برای سیستم وایمکس این مقدار برابر ۸۰۲.۱۶ است. در نتیجه مقدار بسامد امواج وایمکس از وای‌فای بیشتر بوده که این باعث...


نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه